NOTISER:

Møteromreservasjon og retningslinjer for bruk av klubbhuset

 
 
 

Booking av møterommet skjer til daglig leder Jørund Svensli.

E-post jsvensli@sunndalfotball.no 

Sms 906 506 02 

 

TID:                                               Ansvarlig:             FORMÅL  

 

Torsdag 06.09. kl. 18.00-21.00        Kjersti I. Engdahl      J16

 

Tilbake