NOTISER:

Møteromreservasjon og retningslinjer for bruk av klubbhuset

 
 
 

Booking av møterommet skjer til daglig leder Jørund Svensli.

E-post jsvensli@sunndalfotball.no 

Sms 906 506 02 

 

TID:                                               Ansvarlig:             FORMÅL  

Torsdag 26.04. kl. 17.00 - 18.30        Torgeir R. Ramsli    Kamp herrelaget

Lørdag 28.04. kl. 12.00 - 13.30         Berit Berset           Kamp damelaget

Lørdag 05.05. kl. 10.00 - 21.00         Geir Morten Skar    Konfirmasjon

Søndag 06.05. kl. 09.00 - 21.00        Jonny Engdahl        Konfirmasjon

Tirsdag 08.05. kl. 18.30 - 21.00        Gunnar Furu           Styremøte

Tirsdag 15.05. kl. 16.00 - 18.30        Jørund Svensli        Dommersamling

Tilbake