NOTISER:

Møteromreservasjon og retningslinjer for bruk av klubbhuset

 
 
 

Booking av møterommet skjer til daglig leder Jørund Svensli.

E-post jsvensli@sunndalfotball.no 

Sms 906 506 02 

 

TID:                                               Ansvarlig:             FORMÅL  

 

Tirsdag 12.06. kl. 16.30 - 18.00         Jørund Svensli        Team sport

Tirsdag 12.06. kl. 18.30 - 20.00         Gunnar Olav Furu    Hydro Cup

Onsdag 13.06. kl. 19.00 - 20.30         Marianne Romfo     Team lagledere

Lørdag 16.06. kl. 12.00 - 15.30          Geir Egil Botten      Sonesamling

Søndag 17.6. kl. 20.00 - 22.00           Kjersti I. Engdahl   J16

Tirsdag 19.06. kl. 16.00 - 17.30         Jørund Svensli        Team barnefotball

Tirsdag 19.06. kl. 18.30 - 21.00         Gunnar Furu           Styremøte

Tilbake