NOTISER:

Rune Volden leder team fysisk

Rune Volden har signert ny kontrakt og vil lede team fysisk også denne sesongen. Team fysisk er et nytt team vi har stor tro på vil videreutvikle den fysiske treninga for alle våre spillere over 13 år. Rune vil her ha med seg 1-2 trenere som skal stå for den praktiske jobbinga på feltet, og planlegge/periodisere gjennomføringa. 

I tillegg vil Rune være en viktig brikke i forhold til den sportslige gjennomføringa av våre fotballskoler, og han vil også være en nøkkelperson som trener for vårt yngste jentelag - J8.

Vi ønsker Rune lykke til.

 

Tilbake