NOTISER:

KLUBBPLAN - Sunndal Fotball

Det er ønskelig at klubbplana skal være et levende dokument som flest mulig i klubben har kjennskap til.

Rev. nr. 2 av klubbplana foreligger nå:

 Revisjonslogg:

- Oppdatert styresammensetning med kontaktinformasjon

- Oppdatert fremgangsmåte vedr. rutiner for politiattest

- Oppdatert Skade/skademelding

- Oppdatert vedtekter

- NY: Utvidet forsikring

- NY: Rekrutteringsplan for barnefotballen

Innspill og tilbakemelding på klubbplana mottas med takk!

Tilbake