NOTISER:

Kjøregodtgjørelse

For 2017 vil Sunndal Fotball operere med en sats for kjøring med egen bil til kamper på kr 2,00 per km. Det gis ikke passasjertillegg.

Det er kun spillere og lagledere på seniorlag og juniorlag som har rett på kjøregodtgjørelse. Kjøring for lag i yngre årsklasser og på sone/bylag/krets dekkes ikke.

Fergeutgifter dekkes for all kjøring i regi av Sunndal Fotball og skal betales ved å låne fergekort hos ansvarlige for damer/herrer eller barnefotball. Sunndal Fotball dekker ikke utgifter hvor det ikke er benyttet rabattkort.

Reiseregninger skal føres på vedlagte skjema og sendes til:

Sunndal Fotball

Postboks 176

6601 Sunndalsøra

 

eller:

einar@sunndalfotball.no

Tilbake